fbpx

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos Martina Levinsson AB uppger du dina personuppgifter. I samband med slutförandet av din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Vi följer den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i vår behandling av personuppgifter. Nedan förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter gällande den informationen.

Ändamål

För att kunna hantera beställning/köp.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
För att kunna hantera kundserviceärenden.
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster gentemot dig som kund.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Behandlingar som utförs

Leverans – inklusive avisering och kontakter rörande leveransen.
Hantering av betalning.
Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i  digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.
Genomförande och hantering av deltagande i tävlingar.
Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga.
Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
Förhindrande av skräppostutskick, phishing, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra villkor.

Kategorier av personuppgifter

Namn.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
Din korrespondens och feedback avseende produkter och tjänster.
Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag för att fullfölja vår rättsliga skyldighet och för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden, hantera ditt deltagande i tävlingar, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive betalning och leverans) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden, kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system, kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Till dess att kundserviceärendet har avslutats.
Under den tid tävlingen pågår.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de uppgifter du själv lämnar till oss, eller uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter.

2) Betallösningar.

3) Marknadsföring.

4) IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Våra personuppgiftsbiträden behöver lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter.

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Överlåtelse

Martina Levinsson AB förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.martinalevinsson.se, tillhör Martina Levinsson AB. All användning av www.martinalevinsson.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Martina Levinsson AB.

Övrigt

Martina Levinsson AB följer konsumentköplagen och Svensk Distanshandels rekommendationer. Mer information om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen finns här:

www.konsumentverket.se

www.arn.se

Vid en eventuell tvist följer Martina Levinsson AB alltid ARN:s rekommendationer.

Har du en specifik fråga om villkor som du inte hittar svaret på här, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@martinalevinsson.se.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev